LightWEB
Startside

Om oss    Skiløyper    Tomter til salgs    Jakt    Koier til leie    Linker    Kontakt oss    Arkiv

LightWeb
 
T O M T E R   T I L    S A L G S  I  T R Y S I L


Nye hyttetomter til salgs:
Flendalen Sameieskog har ferdigstillt nytt hytteområde Gnolla II. Området ligger i tilknytning til eksisterende hytteområder. Tomtene ligger høyt og flott til i ett område med nærhet til meget gode turmuligheter sommer som vinter. Tomtene er godkjent for innlegging av vann/avløp.

Kun 25 minutter fra Trysilfjellet og Trysil Golfbane.

I tomteprisen inngår at Flendalen Sameieskog fører el-kabler fram til et tilknytningspunkt (skap) som ligger i nærheten av tomtegrense. Tomteeier bekoster selv framføring av kabler til hytta. Disse kablene er hytteeierens eiendom og ansvar. Tilkoblingsavgift for el er inkludert med inntil 40A for hver enkelt tomt.

Kjøper står fritt til å velge vannpost eller å legge inn vann/avløp. Stikkledning for vann inn til hytta bekostes av kjøper. Eventuell avløpsløsning må godkjennes av Trysil kommune. Tilkobling til vann er ikke inkludert i tomteprisen.
Vei er bygget fram til tomtegrense. Parkering skjer på egen tomt.

Senter av tomtene er merket med skilt som viser tomtenummeret. Tomta må bebygges innen to år etter at kjøpekontrakt er underskrevet.

Klikk på bildet til høyre for å åpne en større versjon.
Prisene og størrelse på tomtene, finner du på linken under.  I tillegg til oppgitte priser tilkommer dokumentavgift mv.

 

VISNING ETTER AVTALE.
KÅRE ENGER, TLF +47 41 22 83 22, E-POST: karenger@bbnett.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F L E N D A L E N   S A M E I E S K O G   A N S
                   

Adresse: NO-2420 Trysil

Daglig leder: Rolf Kvile,
tlf +47 45 60 05 87,  
epost:post@flendalen.no.      
----------
Styrets leder: Frank Robert Lund
Tlf +47 913 61 144  
E-post:
frank@trysilutmarkstjenester.no


Webside: http://www.flendalen.no
                   
 
 
T I L B A K E M E L D I N G E R

F A C E B O O K


V Æ R
 

K A R T
 © LightWeb